Contacts

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen of bellen:

Janna Wingelaar
info@yogabijscholinghara.nl
telefoon: 0595-571929

Vanwege de erkenning van de opleiding en bijscholingen door de VYN en het CRKBO wordt bij klachten de richtlijnen van deze instellingen gevolgd. Klik voor meer info.

Zou je een klacht hebben over de opleiding, dan kun je dit schriftelijk aan Janna Wingelaar kenbaar maken. Binnen 2 weken krijg je antwoord op je schrijven. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Zou het antwoord niet tot een oplossing leiden, dan wordt je klacht doorgegeven aan VEYO, de verenigde erkende opleidingen door de VYN. Zij benoemen een onafhankelijke derde die een uitspraak zal geven, die bindend is. Klik voor minder info.